Algorytm STAR

STAR Wskaźnik STAR (Algorytmiczna ocena bezpieczeństwa transportu) to kluczowy wskaźnik biznesowy na giełdzie ładunków i pojazdów oraz integralna część naszego programu bezpieczna giełda. Wskaźnik ten zapewnia użytkownikom wgląd w wiarygodność, reputację i jakość usług świadczonych przez innych użytkowników Teleroute. Oblicza się go na podstawie kilku obiektywnych kryteriów:

  • Weryfikacja profilu firmy - Uzupełnienie profilu firmy jest ważnym krokiem w celu podwyższenia wskaźnika STAR.
  • Kodeks postępowania -Akceptacja Kodeksu postępowania jest wyrazem zachowania standardów jakości, jak również wiarygodności.
  • Opinie innych firm - Najlepszą informacja o wiarygodności firmy są opinie i rekomendacje firm współpracujących. Każda rekomendacja poprawia wskaźnik STAR.

Oparty na obiektywnych kryteriach wskaźnik STAR w wiarygodny sposób odzwierciedla reputację firmy.

Indeks STAR powstał wyłącznie w celach informacyjnych - ani indeks, ani jego publikacja nie są objęte umową oraz nie są prawnie wiążące. ALPEGA nie ponosi odpowiedzialności oraz w sposób wyraźny zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z publikacji niniejszych informacji.