Międzynarodowy zespół ds. bezpieczeństwa

Ochrona całej społeczności Teleroute

Aby zapewnić naszej giełdzie ładunków i pojazdów płynne działanie, nasz Międzynarodowy zespół ds. bezpieczeństwa stale monitoruje i nadzoruje zachowanie i profesjonalizm klientów.

Odnotowuje on i analizuje wszelkie roszczenia, incydenty i zdarzenia zgłoszone przez klientów. Podstawowym zadaniem Międzynarodowego zespołu ds. bezpieczeństwa jest zarządzanie konfliktami między członkami, związanymi z naruszeniem warunków użytkowania, Kodeksu etycznego lub prawa międzynarodowego. Każda osoba naruszająca przepisy lub zachowująca się w sposób nieetyczny może zostać ukarana, a także może zostać wykluczona tymczasowo lub na stałe.

Zachowując wysokie standardy na naszej giełdzie ładunków i pojazdów, gwarantujemy jakość i wiarygodność społeczności Teleroute. Dzięki temu masz pewność działania w bezpiecznym środowisku biznesowym.