Weryfikacja partnerów transportowych

Prowadź interesy z ludźmi, którym ufasz!

Aby do naszej społeczności giełdy ładunków wstęp mieli tylko godni zaufania partnerzy biznesowi, nowi klienci muszą przejść surowy proces akceptacji. Do giełdy ładunków Teleroute dostęp mają wyłącznie sprawdzeni i zaufani pracownicy sektora transportu. Dzięki temu wiesz, że prowadzisz interesy z firmami o dobrej reputacji.

Wszyscy nowi klienci przechodzą proces weryfikacji, podczas któregowszelkie informacje podawane przez nową firmę sprawdzane są w publicznych i biznesowych bazach danych. Żadna firma nie otrzyma dostępu zanim nie przejdzie pozytywnie wszelkich kontroli.

Po zaakceptowaniu firmy jako partnera godnego zaufania, jego profil publiczny publikowany jest w Katalogu firm transportowych Teleroute wraz z wszelkimi informacjami podanymi przez nowego partnera, co zwiększa zaufanie. Istnieją trzy różne poziomy weryfikacji, dzięki którym możesz pewnie prowadzić interesy.

Przed sfinalizowaniem transakcji ze stroną, której nie znasz, sprawdź jej poziom weryfikacji w Katalogu firm transportowych i zasięgnij wszelkich dostępnych informacji o potencjalnym nowym partnerze biznesowym.

Poziom weryfikacji nie jest objęty umową, nie jest również wiążący prawnie oraz pozostaje bez uszczerbku dla odpowiednich zobowiązań do weryfikacji klienta. ALPEGA nie ponosi odpowiedzialności oraz w sposób wyraźny zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z nieprawidłowych informacji lub oceny poziomu weryfikacji.