Opinie - KOIMEX

Zwiększ efektywność z Giełdą Transpotrową Teleroute ›

Janusz Kowalczyk, właściciel:

Waga giełdy wolnych ładunków oraz pojazdów wzrasta dodatkowo w czasach dynamicznych zmian rynkowych, które nasiliły się w ciągu ostatnich dwóch lat. Ilości ładunków w relacjach europejskich są na tyle duże, iż pozwalają na elastyczne zarządzanie własnym taborem. Natomiast statystyki prezentowane na stronie dają spedytorowi ogromną wiedzę na temat koniunktury krótko-okresowej na poszczególnych relacjach. Platforma jest przyjazna do użytkowania, a cały system pracuje stabilnie. W okresie współpracy nie zauważyłem żadnych problemów technicznych w funkcjonowaniu platformy.

Zobacz więcej studiów przypadków