Witaj na nowej Giełdzie Transportowej Teleroute

Panel sterowania

Panel sterowania na Giełdzie Transportowej Teleroute, służy do kontrolowania czynności takich jak:
 • zamieszczanie i wyszukiwanie ładunków
 • zamieszczone i wyszukiwanie pojazdów
 • wspólne ładunki i pojazdy
 • SMS
 • faks
Jak korzystać z panelu sterowania?
 • bezpośrednio w głównej części dużego menu (np. Zamieść ładunek)
 • po prawej stronie poszczegolnych widgetów znajduje się  , umożliwiający:
  - przeglądanie
  - zatrzymanie
  - edycję
  - i usuwanie wyszukiwań
 • Poprzez opcje widgetów:
  - przesuwanie okienek, pozwalajace na indywidualne dopasowanie poszczególnych funkcji
  - przeciąganie i upuszczanie jednego okienka w drugie (np. zamieszczanie pojazdu przez przeciągnięcie okienka "Moje wyszukiwane ładunki" i upuszczenie go w miejscu oznaczonym "Moje zamieszczone pojazdy")
  - usuwanie okienek klikając 

  - zatrzymanie poszczególnych elementów, klikając
   
Jak korzystać z menu?
 • Po lewej stronie panelu sterowania, znajduje się menu z różnymi opcjami

Moja aktywność
- Moja historia
- Inne

 • Dla wygodniejszej nawigacji, możliwe jest ukrywanie/rozijanie poszczególnych list menu

  Wyszukaj ładunek

Nowe wyszukiwanie zostało zmodernizowane, zgodnie z sugestiami klientów:
 • automatyczne rozpoznawanie miasta i kodu pocztowego
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • wyszukiwanie regionalne
 • wyszukiwanie w określonym promieniu
Jak wyszukać ładunek?
 

 • kliknij "Wyszukaj ładunek"
 • wpisz miejsce początkowe i docelowe
  - podczas wpisywania "Miasta" zostaje ono rozpoznane i uzupełnione
  - podczas wpisywania "K
  odu pocztowego" zostaje on rozpoznany i uzupełniony
 • wczytany opis utworzy się automatycznie, ale użytkownik może edytować parametry wyszukiwania
 • Kliknij "Zapisz" aby rozpocząć wyszukiwanie; wyszukiwanie zostanie zapisane w panelu "Wyszukiwane ładunki"
Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwanie w określonym promieniu
 
 • kliknij na "Promień" aby otworzyć rozwijaną listę
 • możesz wybrać promień od 10 do 100 km
Wyszukiwanie regionalne
 
 • kliknij  aby otworzyć mapę
 • możesz wybrać regiony lub podregiony
 • możesz wybrać maksymalnie 10 pozycji jednocześnie
Wyszukiwanie zaawansowane
 
 • w wyszukiwarce znajduje się zakładka "Wyniki wyszukiwania zaawansowanego"
 • pokazuje dostępne ładunki na trasie pomiędzy miejscem początkowym i docelowym
Modyfikuj wyszukiwanie
 
 • kliknij    
 • możesz zmodyfikować poszczególne pola wyszukiwania
 • nie musisz zatrzymywać wyszukiwania aby dokonać modyfikacji
 • kliknij opcję "Wyszukaj i zapisz", by zapisać nowe wyszukiwanie
 • aby anulować, ponownie kliknij w wyszukiwanie
Kopiowanie wyszukiwania
 
 • kliknij   
 • nowe wyszukiwanie z jednakowymi danymii zostanie utworzone
 • kliknij "Zapisz"  aby skopiować wyszukiwanie
Usuwanie wyszukiwania
 
 • kliknij     
 • wyszukiwanie zostanie usunięte z listy 
Tryb standardowy
 
 • kliknij  aby przejść z trybu zwykłego do trybu multiview
 • w trybie standardowym widoczne są maksymalnie 3 wyniki wyszukiwania
 • w trybie multiview można wyświetlić do 6 wyników wyszukiwania 
  
Tryb multiview

 

Oznacz ofertę jako ulubioną
 • kliknij  
 • wybierz opcję "Dodaj do ulubionych"
 • w górnej części strony otrzymasz potwierdzenie  

 Zamieść ładunek

Nowy formularz zamieszczania ładunku został przystosowany do potrzeb klienta, łącznie z:
 • opcjami załadunku/rozładunku
 • zaznaczeniem, czy kierowca uczestniczy w załadunku/rozładunku 
 • ceną (opcjonalnie)
Jak zamieścić ładunek?
 
 • kliknij "Zamieść ładunek"
 • wpisz miejsce początkowe i docelowe
  - podczas wpisywania "Miasta" zostaje ono rozpoznane i uzupełnione
  - podczas wpisywania "K
  odu pocztowego" zostaje on rozpoznany i  uzupełniony
 • wczytany opis utworzy się automatycznie, ale użytkownik może edytować parametry ładunku
 • kliknij "Zamieść" aby zamieścić ładunek; zostanie zapisany w zakładce "Zamieszczone oferty"
Utwórz/Kopiuj/Edytuj/Usuń
Po lewej stronie znajdują się opcje menu
 1. Nowe: utwórz nowe
 2. Edytuj: zmodyfikuj istniejące
 3. Kopiuj: utwórz duplikat
 4. Usuń: usuń wpis
Jak zmienić osobę kontaktową lub utworzyć nowy kontakt?
 
 • możesz zamienić kontakty przez edycję bieżących danych
 • wybierz kontakt z istniejącej listy 
 • możesz również utworzyć kontakt przez wybranie opcji "Dodaj"
 • aby utworzyć nowy kontakt wypełnij obowiązkowe pola: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu

 Wyszukaj pojazd

Nowy formularz wyszukiwania pojazdów został odświeżony i posiada ten sam format ładunków: 
 • wyszukiwanie krajowe lub regionalne
 • opcje Groupage/FTL/LTL
 • czas zamieszczania do 1 tygodnia
Jak wyszukać pojazd?
 • kliknij "Wyszukaj pojazd"
 • wprowadź miejsce początkowe i docelowe
  - podczas wpisywania "Miasta" zostaje ono rozpoznane i uzupełnione
  - podczas wpisywania "Kodu pocztowego" zostaje on rozpoznany i uzupełniony
 • wczytany opis utworzy się automatycznie, ale użytkownik może edytować parametry wyszukiwania 
 • kliknij "Zapisz" aby rozpocząć wyszukiwanie; wyszukiwanie zostanie zapisane 

 Zamieść pojazd

Nowy formularz zamieszczania pojazdów został odświeżony i posiada ten sam format ładunków:
 • początkowa i końcowa data zamieszczania
 • możesz zmienić nazwę osoby zamieszczającej
 • masz możliwość dodawania komentarzy
Jak zamieścić pojazd?
 • kliknij "Zamieść pojazd"
 • wprowadź miejsce początkowe i docelowe
  - podczas wpisywania "Miasta" zostaje ono rozpoznane i uzupełnione
  - podczas wpisywania "Kodu pocztowego" zostaje on rozpoznany i uzupełniony
 • wczytany opis utworzy się automatycznie, ale użytkownik może edytować parametry pojazdu
 • Kliknij "Zamieść" aby dodać pojazd
Moje oferty (ulubione oferty)
 • kliknij   aby zapisać interesujące nas oferty
 • aby je skonsultować, po prostu przejdź do widoku "Moje oferty" (ulubione oferty) w menu

Ustawienia

 • kliknij   w prawym górnym rogu aby otworzyć ustawienia
 • możesz dostosować wszystkie parametry dla wygodniejszego użytkowania

Książka adresowa

 • w menu "Inne" znajduje się "Książka adresowa"
 • kliknij  aby dodać kontakt
   
 • masz również możliwość edycji kontaku